W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Statystyki oglądalności BIP od dnia 07.04.2021

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane teleadresowe 903
RIT.271.9.2021 670
Klauzula RODO - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji 475
RIT.271.12.2021 334
Wójt Gminy 333
RIT.271.10.2021 266
RIT.271.8.2021 172
RIT.271.13.2021 154
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok 87
RIT.271.2.2020 82
Godziny pracy 74
Numery kont bankowych 74
Krzysztof Czarnecki 66
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu 62
Budżet Obywatelski 2022 60
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wielka Nieszawka jej jednostek organizacyjnych. 53
RIT.271.11.2021 52
Oświadczenie majątkowe Pana Jacka Makowskiego złożone w związku z objęciem funkcji Kierownika GOZ w Wielkiej Nieszawce 51
Dostęp do informacji publicznej 46
RIT.271.1.2021 40
Oświadczenie majątkowe radnej Pani Wioletty Szymańskiej, złożone w związku z objęciem funkcji przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka. 38
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze finansowo-księgowych, poboru i egzekucji oraz podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce (pełny etat) 36
Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami 35
DANE 34
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce 33
RIT.271.16.2021 31
Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych 30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. sekretariatu i kadr 30
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji 29
RIT.271.12.2020 28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 27
Obwieszczenie RPG.6220.1.2021.BD.7 26
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.55. 26
Oświadczenie majątkowe radnej Pani Ewy Tarkowskiej, złożone w związku z objęciem funkcji przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka 25
Regulamin ocenpracowniczych Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce 25
Sekretarz 25
Skarbnik 25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych, poboru i egzekucji oraz podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce (pełny etat) 24
Budżet Obywatelski 2022 - wykaz projektów 23
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonej na wniosek firmy ANDREWEX Sp. z o.o. 23
RIT.271.14.2021 23
Wójt Gminy Wielka Nieszawka Pan Krzysztof Czarnecki 23
Zarządzenie wójta gminy w sprawie służby przygotowawczej 23
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew 23
Referat Inwestycji i Transportu 22
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami (nr 2) 21
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Wielka Nieszawka 21
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”. 21
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań RPG.6220.3.2021 20
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 333
Kontakt 30
Obwieszczenie RPG.6220.1.2021.BD.7 26
Zadania wójta. 20
Obwieszczenie 17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- budowa warsztatu stolarskiego w Wielkiej Nieszawce 16
Obwieszczenie RPG.6220.2.2021.BD 16
Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2014r. w sp. powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji 16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka- dot. wydania dcyzjio środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Firmy Andrewex 15
obwieszczenie dot raportu oddziaływania na środowisko (Andrewex) 14
obwieszczenie o numerach okręgów, ich granicach, liczbie wybieranych radnych i siedzibie gminnej komisji wyborczej 14
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i prowadzenia warsztatu mechaniki pojazdowej w Małej Nieszawce 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap". 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia 13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 12
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Wielka Nieszawka 12
Obwieszczenie o złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- firma PTC Artur Szreder 12
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 18 marca 2010r. o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 12
Obwieszczenie Wójta Gmina Wielka Nieszawka w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. " Sieć gazowa - I etap" 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - dotyczy wydania postanowienia 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka , w trybie art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006 . nr 129, poz. 902) 12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie m. Mała Nieszawka ( I etap). 12
Obwieszczenie 11
Obwieszczenie Wójta Gminy 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dot. rozbudowy istniejacego tartaku na terenie zakładu " Andrewex". 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15.10.2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka" 11
Uchwała nr IX/45/2011 11
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 12 MAJA 2004 ROKU 9
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 9
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka ... (teren przy ul. Mennonitów) 9
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Stopień wodny na rzece Zielona Struga w m. Dybowo wraz z udrożnieniem rzeki dla ryb dwuśrodowiskowych" 9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- zakup i uruchomienie linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych 9
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA NIESZAWKA OBEJMUJĄCE WSIE MAŁA NIESZAWKA, WIELKA NIESZAWKA, CIERPICE. 8
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka 8
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (ujęcie wody Mała Nieszawka) 8
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o możliwości zapoznania się z dokumentacją dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa ujęcia wody Mała Nieszawka" 8
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8
Obwieszczeni wójta - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Firma Herring 7
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 7
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 sierpnia 2012 r. 5
Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 4
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 28 września 2021 r. o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 453
Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 188
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 9 lipca 2021 r. o godz. 8:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 173
Transmisje z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka dostępne na kanale eSesja.tv 89
Radni kadencji 2018-2023 67
Transmisje z obrad Rady Gminy Wielka Nieszawka 51
Skład osobowy stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka 40
Zadania i uprawnienia Rady Gminy. 39
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka 33
Skład osobowy Rady Gminy Wielka Nieszawka w kadencji 2018-2023 30
Dane 25
Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka 24
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka 22
XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka 20
Transmisje z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka 18
Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 28 października 2021 r. o godz. 15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce 18
Składy Komisji 16
Skład osobowy stałych Komisji Rady Gminy 15
Skład Rady Gminy Wielka Nieszawka w kadencji 2010-2014 14
Transmisja z IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 29 stycznia 2019 r. 14
Zawiadomienie XXXIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 14 grudnia 2016 r. 14
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 26 marca 2021 r. o godz. 8:00. 13
Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka. 13
Interpelacja nr 1/2011 12
Transmisja z V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 26 lutego 2019 r. 12
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 12 lipca 2021 r. o godz. 8:00 12
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 23 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 12
Odroczenie XXV sesji Rady Gminy do 30.10.2020 r. do godz. 15:00 11
Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 1 grudnia 2014 r. 11
Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 8 grudnia 2014 r. 11
Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka 11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 1 marca 2011 r. o godz. 12:30 11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 29 lipca 2021 r. o godz. 7:30 11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 8 lipca 2021 r., o godz. 8:00 11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 14 września 2021 r. o godz. 8:30 11
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 23 marca 2021 r. o godz. 14:00. 11
Skład Rady Gminy Wielka Nieszawka w kadencji 2014-2018 10
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 15 grudnia 2014 r. o godz. 15:00 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 12 lutego 2021 r. o godz. 8:00 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 21 stycznia 20201 r. o godz. 10:30. 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dn. 9 marca 2021 r. o godz. 8:00. 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dn. 12 lutego 2021 r. o godz. 8:00. 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 24 marca 2011 r. o godz. 8:00 10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w dn. 9 lipca 2021 r., o godz. 7:30. w dn. 8 lipca 2021 r., o godz. 8:00 10
Zawiadomienie p XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 10
Zzwiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 14 sierpnia 2014 r. 10
Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji 22 września 2021 roku o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 9
Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka kadencji 2018-2023 w dn. 17 listopada 2018 r. o godz. 9:00 9
Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 12 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 9
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Gminy Wielka Nieszawka 525
Zarządzenie nr 53/2021 319
Linki do poszczególnych aktów planowania przestrzennego 56
Petycja z dnia 19.08.2021 r. 43
Ogólny link do serwisu z danymi przestrzennymi dot. aktów planowania przestrzennego 34
Zarządzenie nr 86a/2014 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.10.2014r. w sp.: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce. 33
Zarządzenie nr 71/2021 30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.55. 26
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonej na wniosek firmy ANDREWEX Sp. z o.o. 23
Uchwała nr XXXIII/187/2021 22
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”. 21
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań RPG.6220.3.2021 20
Zarządzenie nr 42/2021 20
GD.RUZ.4210.98.2.2021.AG Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 19
Stanowisko Rady Gminy z dnia 21 listopada 2011 roku 19
Zarządzenie nr 12 / 2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2020 rok  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok 19
Protokół z XXV sesji Rady Gminy z dnia 13 lutego 2009 roku 18
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 17
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 maja 2021 r. 17
Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 25.08.2020 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka 17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego RPG.6733.2.2021 16
Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przyjęciu przez Radę Gminy w dniu 26.01.2021 r. uchwały Nr XXIX/154/2021 w sprawie uchwalenia mpzp gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka) 16
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce) 15
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla kola Tur Toruń ZO Toruń 15
Protokół nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka 15
Stanowisko nr 1/V/ 200Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od posiadania psów. 15
Uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 15
Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 15
Uchwała nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie odwołania radnego Mieczysława Kociuckiego ze składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu 15
Zarzadzenie Nr 27/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 maja 2007 roku. 15
Zarządzenie nr 48/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 sierpnia 2007 roku. 15
Zarządzenie nr 52/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 12.08.2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. 15
OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14
Uchwała nr XLIV/226/2018 14
Uchwała nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 14
Zarzadzenie Nr 52/V/2007 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2007 roku 14
Zarządzenie nr 100/IV/2006 z dnia 4.12.2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego 14
Zarządzenie nr 112/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego: 14
Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 08.05.2014r. w sp. powołania komisji w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego pn. budowa CSiR w Wielkiej Nieszawce 14
Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok 14
Zarządzenie Nr 64/V/2009 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 14
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad udostępniania mienia komunalnego 14
Zarządzenie Nr 72/V/2009 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21.12.2009r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 14
Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 05 października 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. 14
Zarządzenie nr 84A/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok 14
Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych na działce nr ewid. 3341, obręb Popioły, gm Wlk Nieszawka. 13
Obwieszczenie Wójta Gminy RPG.6220.1.2021.BD o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13
Podatek rolny w 2020 r. 13
Statystyki strony Aktualności
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 z zakresu kultury 113
Budżet Obywatelski 2022 60
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 54
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 0417-SEE.711-5.17.2019 36
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 33
Zarządzenie nr 71/2021 30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. 24
Budżet Obywatelski 2022 - wykaz projektów 23
Uchwała nr XXXIII/187/2021 22
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021 21
Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego 20
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 w Gminie Wielka Nieszawka 20
Informacja o dyżurach członków komisji Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce w dn. 10.02.2019 r. 18
Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia 18
Spisz się sam internetowo 18
77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy 17
Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 17
Protokół z wyborów do Rady Gminy Wielka Nieszawka 17
Samospis poprzez aplikację 17
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r. 16
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 (dz. u. z 2020 r. poz. 1057) 15
Budżet Obywatelski 2022 - Wyniki głosowania 15
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowaniu list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Toruńskiego 15
Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do rad gmin zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 15
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok 2019 14
Materiały szkoleniowe dla członków ObKW 14
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie 14
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sporządzenia projektu chwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie 14
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka 14
Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania 13
INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 13
Nieodpłatna pomoc prawna 13
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie 13
Uchwała nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r. 13
Uchwała nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Wielka Nieszawka) z dn. 8 lutego 2019 r. 13
Zebranie wiejskie Sołectwa Cierpice 13
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym 13
INFORMACJA DOT. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 12
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 12
Klauzula informacyjna - rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów 12
KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja wyborów 12
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 12
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dn. 11 lutego 2019r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka 12
Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 3.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 kwietnia 2019 r. 12
OGŁOSZENIE WÓJTA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 12
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/Z.II.420.19.2020.mk.13 12
Zebranie wiejskie Sołectwa Wielka Nieszawka 12
Dyżur Rachmistrza w Punkcie Spisowym w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce 11
Statystyki strony Nasza Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
statystyka 213
Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 z zakresu kultury 113
Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 24
Lokalizacja 22
Zadania własne gminy 21
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 (dz. u. z 2020 r. poz. 1057) 15
Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 14
SZKOLENIA dotyczące finansowania projektów ze środków unijnych 13
Uproszczone Sprawozdanie z Realizacji Zadania Publicznego KGW Brzoza 12
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" 11
Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 10
Nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. 9
Konsultacje - "Roczny Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". 8
Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” 5
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy. 225
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 29
Wykaz sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Wielka Nieszawka na kadencję 2019-2023 27
Pomoc społeczna 22
Karta Dużej Rodziny 21
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 19
Wykaz sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Wielka Nieszawka na kadencję 2015-2019 17
Struktura organizacyjna 16
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 14
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 13
Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. 13
Informacja o wyborze 12
Nabór Kierownika GOPS w Wielkiej Nieszawce na dwa stanowiska - pracownika socjalnego 12
Zestawienie zmian z funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. 12
Informacja dotycząca naboru 11
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego 11
OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o naborze na wolne stanowisko 11
OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 11
Ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta rodziny - umowa zlecenie 11
Ogłoszenie nr 2 o naborze ofert na świadczenie usług opiekunki środowiskowej na terenie gminy Wielka Nieszawka. 11
Ogłoszenie o naborze ofert na świadczenie usług opiekunki środowiskowej na terenie gminy Wielka Nieszawka 11
Zapytanie ofertowe o cenę udzielenie schronienia 11
Informacja o realizacji „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” –edycja 2020. 10
Konkurs SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 10
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 10
Informacja dodatkowa 9
Informacja o wynikach naboru 3 na stanowisko pracownika socjalnego 9
Nabór 3 na stanowisko pracownika socjalnego 9
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS w Wielkiej Nieszawce 9
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 8
Naborze na wolne stanowisko urzędnicze 8
Informacja COVID 7
Nabór na stanowisko pracownika socjalnego 6