W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 29 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 18 listopada 2022 roku
 
 

RES.0002.LV.1.2022                                                               

              

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję LV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu  29 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia

a) stwierdzenie quorum

b) przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z:

a) LIV sesji, która odbyła się w dniu 27 października 2022 roku

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

c) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

d) zmiany budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2022

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022-2025

f) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce

h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielka Nieszawka oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

i) zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

k) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

4. Przerwa

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021:

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy)

b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych)

c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych)

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami - referują przewodniczący Komisji

7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał

8. Interpelacje i wolne wnioski

9. Zakończenie sesji

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Druk nr 1 pdf, 820 kB
Druk nr 2 pdf, 461 kB
Druk nr 3 pdf, 2.18 MB
Druk nr 4 pdf, 3.64 MB
Druk nr 5 pdf, 4.11 MB
Druk nr 6 pdf, 336 kB
Druk r 7 pdf, 416 kB
Druk nr 8 pdf, 718 kB
Druk nr 9 pdf, 2.51 MB
Druk nr 10 pdf, 1.48 MB
Druk nr 11 pdf, 501 kB

Powiadom znajomego