W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 29 marca 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" w Wielkiej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 18 marca 2022 roku 


 

 

RES.0002.XLVI.1.2022                                                 
 

      
              

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 marca 2022 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji ”Olender” w Wielkiej Nieszawce. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z: 

a) XLV sesji, która odbyła się w dniu 1 marca 2022 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2022 (druk nr 1), 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (druk nr 2),

c) zmieniająca uchwałę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ( druk nr 3),

d) zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury i uchwały dotyczącej utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu statutu (druk nr 4), 

e) rozpatrzenia skargi na Wójta z dnia 11 lutego 2022 r.  (druk nr 5),

f) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wielka Nieszawka  ( druk nr 6), 

g) zmiany Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 7),

h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2022 (druk nr 8).

Przerwa 

4.Przyjęcie sprawozdań z :

a) działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za 2021 rok (druk nr 9), 

b) działalności Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce za 2021 rok (druk nr 10), 

c) działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2021 
(druk nr 11), 

d) z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2021 r. (druk nr 12), 

e) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok (druk nr 13).

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka za 2021 rok: 

a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 14), 

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 15), 

c) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
 (druk nr 16), 

d) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 17), 

e) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 18).

Przerwa         

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.       

                                     

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Druk nr 1 docx, 14 kB
Druk nr 2 docx, 33 kB
Druk nr 3 docx, 19 kB
Druk nr 4 docx, 19 kB
Druk nr 5 docx, 19 kB
Druk nr 6 docx, 18 kB
Druk nr 7 docx, 20 kB
Druk nr 8 doc, 139 kB

Powiadom znajomego