W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie RPG.6220.1.2021.BD.7

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy RPG.6220.1.2021.BD.7
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia Strony postępowania administracyjnego (prowadzonego na wniosek złożony przez firmę ANDREWEX sp. z o.o. ) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno- magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”, że ANDREWEX sp. z o. o. pismem z dn. 30.06.2021 r. zawnioskował o zmianę dotychczasowej nazwy planowanego przedsięwzięcia z „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”  na ww. nazwę.


Wielka Nieszawka,  07.07.2021 r.


RPG.6220.1.2021.BD.7

Obwieszczenie


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

Wójt Gminy Wielka Nieszawka  zawiadamia Strony postępowania administracyjnego 

(prowadzonego na wniosek złożony przez firmę ANDREWEX Sp. z o.o., ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice, działającą przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Osak, działającego pod firmą Pracownia Inwestproj, ul. Toruńska 10, 87-134 Rozgarty, w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa hali produkcyjno- magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”,

że wnioskodawca - firma ANDREWEX, pismem z dnia 30.06.2021 r., zawnioskował o zmianę dotychczasowej nazwy planowanego przedsięwzięcia z „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”  na ww. nazwę.

Ponadto w związku z art. 64. ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)pismem z dnia 07.07.2021 r. zawiadomiono o wnioskowanej zmianie  organy opiniujące w sprawie, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, pokój nr 8. Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka https://bip.wielkanieszawka.pl/  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Cierpice, tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Cierpiszewo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka,
Krzysztof Czarnecki

Data podania do publicznej wiadomości: 07.07.2021 r.

Powiadom znajomego