W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 31 stycznia 2023 r. o godz. 08:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 19 stycznia 2023 rokuRES.0002.LVII.1.2023                                                               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu  31 stycznia 2023 roku (wtorek) o godzinie 08:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia:

a) stwierdzenie quorum

b) przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z :

a) LV sesji, która odbyła się w dniu 29 listopada 2022 roku

b) LVI sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2022 roku

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

b) zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego udzielonego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielonych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów

d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

e) udzielenia dotacji na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego

f) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielka Nieszawka oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

4. Przerwa

5. Informacja z działalności Komisji między sesjami - referują przewodniczący Komisji

6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał

7. Interpelacje i wolne wnioski

8. Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Powiadom znajomego