W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 28 września 2021 r. o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 17 września 2021 roku 


 

RES.0002.XXXIX.1.2021                                                 
    
                   


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka 
w dniu 28 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce. 
W związku ze zmianą terminu, XXXIX sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka odbędzie się 6 października 2021 roku (środa)
o godzinie 15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji "Olender". 

 
Proponowany porządek obrad: 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum, 
     b) przyjęcie porządku obrad.   
2. Przyjęcie protokołu:
a) XXXVII sesji , która odbyła się 9 lipca 2021 roku,
b) XXXVIII sesji, która odbyła się 31 sierpnia 2021 roku,
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a)  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Cierpicach im. Kornela Makuszyńskiego (druk nr 1),
b) ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka od dnia 1 października 2021 r.  (druk nr 2),
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Cierpice działki o numerach 36/24, 36/25 i 36/26 (druk nr 3),
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Wielka Nieszawka działki o numerach 84/15 i 88/6) (druk nr 4),
e) nadania nazwy ulicy „Wrzosowa” na terenie wsi Wielka Nieszawka (druk nr 5),
f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem 209/2 położonej w Cierpicach (druk nr 6), 
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/5) (druk nr 7), 
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/7) (druk nr 8), 
i)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 ( druk nr 9 ),
j) podjęcia działań zmierzających do budowy dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice (druk nr 10), 
k) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 (druk nr 11), 
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024 (druk nr 12), 
ł) powołania radnego/radnej do składu Komisji Rewizyjnej (druk nr 13). 

Przerwa

4. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. (druk nr 14)
5. Przyjęcie Informacji dotyczącej funkcjonowania Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2020 r. (druk nr 15)
6. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za I półrocze 2021 roku. ( Radni otrzymali w dniu 26.08.2021 r.)
7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.  

 

 

 

 

 

                                           

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Druk nr 1 doc, 27 kB
Druk nr 1 doc, 37 kB
Druk nr 2 doc, 26 kB
Druk nr 3 doc, 32 kB
Druk nr 3 pdf, 2.8 MB
Druk nr 4 doc, 34 kB
Druk nr 4 pdf, 1.98 MB
Druk nr 5 DOC, 411 kB
Druk nr 6 docx, 13 kB
Druk nr 6 pdf, 638 kB
Druk nr 7 docx, 12 kB
Druk nr 8 docx, 13 kB
Druk nr 9 docx, 17 kB
Druk nr 10 docx, 14 kB
Druk nr 11 doc, 166 kB
Druk nr 12 doc, 33 kB
Druk nr 12 doc, 50 kB
Druk nr 13 docx, 18 kB
Druk nr 14 pptx, 7.72 MB
Druk nr 15 docx, 24 kB

Powiadom znajomego