W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2022 z zakresu kultury fizycznej

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

ogłasza

nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2022 w otwartym konkursie ofert
na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

 1. W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490.) Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego nr 1/2022 na rok 2022 dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w 2022 r i zwalczania skutków pandemii COVID-19.
 2. Do składu komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie powołany jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, Wójt Gminy Wielka Nieszawka dokona wyboru kandydatów, stosując następujące kryteria:
  a) dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,
  b) dotychczasowa aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje kulturę fizyczną.
 5. Zgłoszenia do udziału w komisji można składać do dnia 12.04.2022 r. do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wielkanieszawka.pl 
  Z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w 2022 r i zwalczanie skutków pandemii COVID-19".

  W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

  Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dotyczące powołania komisji konkursowej będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.wielkanieszawka.pl 
  www.bip.wielkanieszawka.pl 
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.


                                                                    Wójt Gminy Wielka Nieszawka

                                                                            (-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego