W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XIII/57/2011

UCHWAŁA NR XIII/57/2011
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 8 grudnia 2011 rokuw sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016)) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475)


Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzór deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór informacji o gruntach oraz wzór deklaracji na podatek rolny:
1) wzór informacji o gruntach (IR1) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek rolny (DR1) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór informacji o lasach oraz wzór deklaracji na podatek leśny:
1) wzór informacji o lasach (IL1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
2) wzór deklaracji na podatek leśny (DL1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tracą moc:
1) Uchwała nr III/16/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych,
2) Uchwała nr X/58/03 z dnia 08 grudnia 2003 roku o zmianie uchwały nr III/16/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym stanowi, że rada gminy ustala w drodze uchwały wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego
Zgodnie z 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm./ rada gminy określa , w drodze uchwały, wzory formularzy, które są niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stało się konieczne ze względu na zmianę przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianę przepisu art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski


Załączniki

Powiadom znajomego