W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zarządzenie nr 97/IV/2006 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.11.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/IV/2006

WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 23 LISTOPADA 2006 ROK

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z U. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) i §8 uchwały Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2005 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/150/05 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r. zmienionej uchwałami Nr XXXVI/167/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r., Nr XXXVIII/183/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr XXXIX/185/06 z dnia 14 września 2006 i Nr XL/195/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/IV/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 r.

Wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 pkt1 sumę dochodów w wysokości “12.118.758,00” zastępuje się sumą “12.912.339,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “12.118.758,00” zastępuje się sumą “12.184.543,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/IV/2006- ZMIANY W PLANIE KONT

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/IV/2006- ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

 

UZASADNIENIE

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2006 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania zlecone własne i zlecone.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto zgodnie z pismami Ministra Finansów została włączona do dochodów rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy oraz zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.

Po dokonaniu wymienionych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 793.581,00 zł.

Dotacje zostały włączone po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 26.400,00 zł na nieprzewidziane wydatki.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 65.785,00 zł i stąd dochody od wydatków budżetu gminy są wyższe o kwotę 727.796,00, która zwiększy nadwyżkę budżetową.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Powiadom znajomego