W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Mała Nieszawka” w gminie Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie

Wielka Nieszawka, 12 października  2021r.

RPG.6220.2.2021.BD.8                                                  


OBWIESZCZENIE


o niezałatwieniu sprawy w terminie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), w nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu  11 czerwca 2021 r. przez Inwestora: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Mała Nieszawka” w gminie Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.”

zawiadamia strony postępowania, że ze względu na konieczność uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko wskazaną wezwaniem z dnia 31 sierpnia 2021 r., znak WOO.4221.120.MD1.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozstrzygnięcie nie może zostać wydane w ustawowym terminie. W przedmiotowym wezwaniu, organ wystosowujący wezwanie wskazał termin 30 dni, od dnia otrzymania przedmiotowego  wezwania, na przekazanie wyjaśnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadomiono, iż wydanie uzgodnienia warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia, ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w wezwaniu, nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania wymaganych wyjaśnień.

Mając powyższe na uwadze, informuję, że wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 grudnia 2021 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronom postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia zawierającego uzasadnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność),

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12 października 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Załączniki

Powiadom znajomego