W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Inspektor ochrony danych 

p. Mirosław Rostkowski

adres e-mail:   iod2@wielkanieszawka.plKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

a.    Przyznawanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej,
b.    Przyznanie Karty Dużej Rodziny,
c.    Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d.    Obsługa świadczenia wychowawczego (500+),
e.    Obsługa świadczenia rodzinnego i dodatków do świadczenia rodzinnego
f.    Obsługa zasiłków dla opiekunów,
g.    Realizacja wparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
h.    Obsługa wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
i.    Przyznanie dodatku mieszkaniowego,
j.    Przyznanie dodatku energetycznego.
k.    Przyznanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów i prowadzenie postepowań z dłużnikami alimentacyjnymi
l.    Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1.    Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wielkiej Nieszawce.
Kontakt:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14,       
                 87-165 Cierpice

adres e-mail:      kierownik.gops@wielkanieszawka.pl      tel.:  56 622 08 28
2.    Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres:     iod2@wielkanieszawka.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie  art. 6 ust. 1 lit c,  art. 9 ust. 2 lit. b, RODO, w celu:
a.    przyznania świadczenia w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
b.    przyznania Karty Dużej Rodziny  na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
c.    wydawania decyzji potwierdzającej prawo do  świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
d.    wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
e.    wypłaty świadczenia rodzinnego i dodatków do świadczenia rodzinnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
f.    wypłaty zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
g.    udzielenia wsparcia kobietom w ciąży i rodzinom „Za życiem” na podstawie ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
h.    udzielenia wsparcia rodzinom i pieczy zastępczej na podstawie ustawy            o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
i.    przyznania dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy  o dodatkach mieszkaniowych,
j.    przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy Prawo energetyczne
k.    Przyznania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów i prowadzeniu postepowań z dłużnikami alimentacyjnymi
l.     Obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4.    Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.  podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6.    Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.    Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8.    Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Klauzula obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
                                                                                                        
                                                                                  Administrator

Powiadom znajomego