W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.
 
1. W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego nr 1/2021 na rok 2021 dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w 2021 r.
 
2. Do składu komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie powołany jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 
4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, Wójt Gminy Wielka Nieszawka dokona wyboru kandydatów, stosując następujące kryteria:
            a) dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,
            b) dotychczasowa aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje kulturę fizyczną.
 
5. Zgłoszenia do udziału w komisji można składać do dnia 02.04.2021 r. do godz. 14.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wielkanieszawka.pl 
Z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka".

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dotyczące powołania komisji konkursowej będzie zamieszczone na stronach internetowych: 
https://www.wielkanieszawka.pl/
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.


Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Załączniki

Powiadom znajomego