W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 28 listopada 2023 roku o godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 17 listopada 2023 roku

 RES.0002.LXVI.1.2023……………………………………………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję LXVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu  28 listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. 


Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia

a) stwierdzenie quorum

b) przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z sesji:

a) LXV Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2023 roku

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 31/33)

b) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 358/33)

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2023-2026

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2022/2023

5. Przerwa

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2022

a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dot. Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy)

b) Wójta Gminy (dot. pracowników samorządowych)

c) Przewodniczącego Rady Gminy (dot. radnych)

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami - referują przewodniczący Komisji

8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał

9. Informacja Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami na temat zadania pn.: „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”

10. Interpelacje i wolne wnioski

11. Zakończenie sesjiPodstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Druk 1 pdf, 101 kB
Druk 2 pdf, 67 kB
Druk 3 pdf, 111 kB
Druk 4 pdf, 985 kB
Druk 5 pdf, 229 kB
Druk 6 pdf, 422 kB
Druk 7 pdf, 94 kB
Druk 8 pdf, 2.2 MB
Druk 9 pdf, 576 kB

Powiadom znajomego