W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Wielka Nieszawka, dnia 06.10.2021 roku  

INFORMACJA o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3a, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)(dalej: „ustawa”)–Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka na okres od 1 stycznia 2022 r.do 31 grudnia 2022 roku.

Na mocy art. 6c ust. 2 ustawy, Rada Gminy Wielka Nieszawka przyjęła w dniu 14 stycznia 2020 r. uchwałę nr XVII/93/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto nieruchomości niezamieszkałe zlokalizowane na terenie gminy Wielka Nieszawka tj. nieruchomości o powierzchni nieprzekraczającej 4300m2, obiekty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej, sportowej lub kulturalnej, zajętych na cmentarze lub kościoły, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, nieruchomości dzierżawionej od Gminy przez Centrum Sportu i Rekreacji Olender Sp z o.o. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych objętych w/w uchwałą 
w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość:

1) złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych  zorganizowanego przez gminę;

2) odwołania złożonego przez właściciela nieruchomości, o której mowa w uchwale, oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia, o których mowa wyżej są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. 01.01.2022 do 31.12.2022)

 

UWAGA Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka - Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

 

Powiadom znajomego