W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

2012

XML

Uchwała nr XXIV/114/2012

UCHWAŁA NR XXIV/114/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 rok     w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.     Na podstawie art. 226, 227, 229 i 230  ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,...

Uchwała nr XXIV/113/2012

UCHWAŁA NR  XXIV/113/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  14 grudnia 2012 rok     w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2013   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała nr XXIV/112/2012

UCHWAŁA NR XXIV/112/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012      w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,...

Uchwała nr XXIV/111/2012

UCHWAŁA NR XXIV/111/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 grudnia 2012 r.   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka.             Na...

Uchwała nr XXIV/110/2012

Uchwała Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.     w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2011+2015.                 Na...

Uchwała nr XXIV/109/2012

Uchwała   Nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała nr XXIV/108/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/108/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za...

Uchwała nr XXIV/107/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka   Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września...

Uchwała nr XXIV/106/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/106/2012  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości, od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.   Na...

Uchwała nr XXIII/105/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/105/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz....

Uchwała nr XXII/103/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/103/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku   w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości ...

Uchwała nr XXIII/102/2012

800x600 UCHWAŁA Nr XXIII/102/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 4 ust . 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)...

Uchwała nr XXII/101/2012

UCHWAŁA Nr XXII/101/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 225,...

Uchwała nr XXII/100/2012

UCHWAŁA  NR XXII/100/2012         RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.          w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2013r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka ...

Uchwała nr XXII/99/2012

UCHWAŁA NR XXII/99/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620 z późn. zm.)1 ...

Uchwała nr XXII/98/2012

UCHWAŁA NR XXII/98/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.   w sprawie okręgów wyborczych   Na podstawie art. 419 § 2 i  3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy...

Uchwała nr XXII/97/2012

UCHWAŁA  Nr XXII/97/2012 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 29 października 2012 r.       w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej.                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała nr XXI/96/2012

UCHWAŁA NR XXI/96/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 września 2012 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r....

Uchwała nr XX/95/2012

UCHWAŁA NR XX/95/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 04 września 2012 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r....

Uchwała nr XIX/94/2012

UCHWAŁA NR XIX/94/2012   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 czerwca 2012 rok       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2012.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r....