W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/111/2012

UCHWAŁA NR XXIV/111/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 grudnia 2012 r.
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka.
 

 
        Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13, z późn. zm.¹) oraz art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.²) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka.
2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 1 został ustalony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
   
 
 
¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 228, poz.1368
² Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r.  Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, oraz z 2012 r., poz. 567


Załączniki nr 1 i nr 2UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/111/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wielka Nieszawka
 
Do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należy m.in. utrzymanie raz budowa, przebudowa i wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat lub innych budynków służących pasażerom.
Rada gminy ma obowiązek w drodze uchwały określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki zlokalizowane przy drogach gminnych, z których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie gminy Wielka Nieszawka działalność w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
Biorąc pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

Załączniki

Powiadom znajomego