W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXII/101/2012

UCHWAŁA Nr XXII/101/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1461 z późn. zmianami)1


uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:


  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

733,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.236,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.479,00 zł

  1. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.556,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.618,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.743,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.744,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

1.992,00 zł

  1. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.743,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.681,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi- dwie i trzy

1.898,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.927,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.945,00 zł

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:- równej lub wyższej niż 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.524,00 zł

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

998,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1.702,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi – dwie

2.070,00 zł

- o liczbie osi – trzy

2.072,00 zł

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.246,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2.317,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi – dwie

2.317,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.967,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:- równą lub wyższą niż 7 ton i mniejszą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1.272,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

627,00 zł

- o liczbie osi- dwie

618,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

751,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

1.028,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

1.387,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.308,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton:


- o liczbie osi – jedna

691,00 zł

- o liczbie osi - dwie

680,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 38 ton:


- o liczbie osi – jedna

875,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.558,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi – dwie

2.043,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.940,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1.272,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.777,00 zł


§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/56/2011 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1461;Nr 226, poz. 1475; Nr 96, poz. 620; z 2011 r., Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378)U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych   W uchwale zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 4,0 %. W związku z powyższym w uchwale na 2013 r. dokonano przeliczenia stawek o 4,0 % w stosunku do 2012 r.Poniżej porównanie stawek obowiązujących w 2012 r.
i proponowanych stawek w 2013 r.

w 2012 r.

w 2013 r.

różnica

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

705,00zł

733,00 zł

28,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.188,00zł

1.236,00zł

48,00zł

c) powyżej 9 ton

1.422,00zł

1.479,00zł

57,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.496,00 zł

1.556,00zł

60,00zł

- o liczbie osi – trzy

1.556,00 zł

1.618,00zł

62,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.676,00 zł

1.743,00zł

67,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.677,00 zł

1.744,00zł

67,00zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

1.915,00 zł

1.992,00zł

77,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.676,00 zł

1.743,00zł

67,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.616,00 zł

1.681,00zł

65,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi- dwie i trzy

1.825,00 zł

1.898,00zł

73,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej

1.853,00 zł

1.927,00zł

74,00zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej

2.832,00 zł

2.945,00zł

113,00zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.465,00 zł

1.524,00zł

59,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

960,00 zł

998,00 zł

38,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

1.637,00 zł

1.702,00zł

65,00 zł

c) powyżej 36 ton :
- o liczbie osi – dwie

1.990,00 zł

2.070,00zł

80,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.992,00 zł

2.072,00zł

80,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.198,00 zł

1.246,00zł

48,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie i trzy

2.228,00 zł

2.317,00zł

89,00 zł

c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – dwie

2.228,00 zł

2.317,00zł

89,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2.853,00 zł

2.967,00zł

114,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton
1.223,00 zł
1.272,00zł
49,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi- jedna

603,00 zł

627,00 zł

24,00 zł

- o liczbie osi- dwie

594,00 zł

618,00 zł

24,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

722,00 zł

751,00 zł

29,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy

988,00 zł

1.028,00zł

40,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.334,00 zł

1.387,00zł

53,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.258,00 zł

1.308,00zł

50,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna

664,00 zł

691,00zł

27,00zł

- o liczbie osi - dwie

654,00 zł

680,00zł

26,00zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi – jedna

841,00 zł

875,00zł

34,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy

1.498,00zł

1.558,00zł

60,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi – dwie

1.964,00zł

2.043,00zł

79,00 zł

- o liczbie osi – trzy

1.865,0 zł

1.940,00zł

75,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc

1.223,00zł

1.272,00zł

49,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.709,00zł

1.777,00zł

68,00złPrzewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz ŚmiechowskiPowiadom znajomego