W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/107/2012

UCHWAŁA Nr XXIV/107/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka
 
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala
co następuje:
                                                              
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w  § 1 jest Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.
 
§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w terminie do 28 lutego 2013 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
Załącznik   


Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIV/107/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6n ustawy- rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 

Załączniki

Załącznik doc, 77 kB

Powiadom znajomego