W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIV/110/2012

Uchwała Nr XXIV/110/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia kolejności realizacji inwestycji
drogowych na terenie gminy na lata 2011+2015.
 

 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/29/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2011+2015.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012, poz. 567)


 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/110/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2012 r.
 
 
W związku z rozwojem gminy, wchodzącymi w życie nowymi planami miejscowymi, podziałami nieruchomości, prowadzonymi i kończonymi inwestycjami, konieczna staje się korekta ustalenia kolejności sukcesywnej modernizacji dróg gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego