W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXIII/105/2012

UCHWAŁA Nr XXIII/105/2012  
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku
 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:
 
                                                              
§ 1.1. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zobowiązani są wnosić co miesiąc z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
2. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.
 
§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
lub przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski
 
 
  
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/105/2012
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 listopada 2012 roku
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), od dnia 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy- rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego