W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXII/98/2012

UCHWAŁA NR XXII/98/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 29 października 2012 r.
 
w sprawie okręgów wyborczych
 
Na podstawie art. 419 § 2 i  3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]), na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Rada Gminy Wielka Nieszawka
 
 uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Wielka Nieszawka dokonuje się podziału Gminy Wielka Nieszawka na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
 
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2011 Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,   Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 , Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r , poz. 849
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.


Załącznik


UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 419 §2 Kodeksu Wyborczego rada gminy dokonuje, na wniosek wójta gminy podziału na okręgi wyborcze, ustala ich granice, numery i liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu.
Dokonanie podziału na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady gminy. W przypadku gminy Wielka Nieszawka jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 308 (tj. liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 30 września 2012 r - 4622 osoby : 15 radnych  = 308).
Z art. 417  kodeksu wyborczego wynika zasada, że na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.
Zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Wyborczej projekt został przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu w trybie konsultacji i w tym kształcie zaakceptowany.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załączniki

Załącznik zip, 20 kB

Powiadom znajomego