W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXII/97/2012

UCHWAŁA  Nr XXII/97/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 29 października 2012 r.
 
 
 
w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę w drodze darowizny od Państwa Waldemara i Aleksandry Szałkowskiej-Kozak, nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie numerami działek:
- 346/54 o pow. 0,0719 ha
- 346/55 o pow. 0,0238 ha
- 346/56 o pow. 0,0151 ha
- 346/57 o pow. 0,0723 ha,
 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW TO1T/00026996/6.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ieneusz Śmiechowski[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777; Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2011r., Nr 217, poz.1281)
 
                                   
U Z A S A D N I E N I E  
do Uchwały Nr XXII/97/2012
                                               Rady Gminy Wielka Nieszawka
                                               z dnia 29 października 2012 r.
 
 
Państwo Waldemar i Aleksandra Kozakowie wystąpili z wnioskiem, że darują Gminie nieruchomość położoną w Wielkiej Nieszawce, oznaczoną geodezyjnie numerami działek 346/54, 346/55, 346/56, 346/57 o łącznej pow. 1831 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1T/00026996/6. Działki te stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe do działek budowlanych.
 
Przewodniczący Rady gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego