W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

RIT.271.29.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Cierpicach poprzez dostosowanie do wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania COVID -19 Część I: Modernizacja łazienki dla dziewczynek Cześć II: Modernizacja łazienki dla chłopców Część III: Modernizacja łazienki dla personelu
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy RIT.271.29.2022
Zamawiający Gmina Wielka Nieszawka
Tryb zamówienia Podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej kwoty wskazanej w art. 3 Pzp
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortalu.
unieważnienie

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że odrzuca ofertę firmy Kowalczuk Norbert, ul. Toruńska 80a, 87-165 Wielka Nieszawka.
Uzasadnienie: W rozdziale XVII ust. 7 SWZ zamawiający umieścił informacje o sposobie przekazywania oferty, tj. ofertę składa się w języku polskim pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym albo podpisem osobistym.
Złożone przez wykonawcę dokumenty wraz z ofertą (formularzem ofertowym) nie zostały
podpisane żadnym z dopuszczonych przez SWZ podpisów (kwalifikowanym lub zaufanym osobistym albo podpisem osobistym), ani też plik zawierający skompresowane dokumenty nie został opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W związku z powyższym oferta firmy Kowalczuk Norbert, ul. Toruńska 80a, 87-165 Wielka Nieszawka, złożona na wszystkie części zamówienia, nie została sporządzona w sposób zgodny z przepisami ustawy Pzp (art. 63 ust. 2), a także nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ przez Zamawiającego, dlatego jej ofertę należało odrzucić.

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że odrzuca ofertę firmy  Oliko Sp. z o.o., ul. Juliana Tuwima 5, 86-032 Niemcz.
Uzasadnienie: Zgodnie z rozdziałem X. Wizja lokalna specyfikacji warunków zamówienia, przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Nieprzeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 Pzp. Firma Oliko Sp. z o.o., ul. Juliana Tuwima 5, 86-032 Niemcz nie przeprowadziła wizji lokalnej, dlatego jej ofertę należało odrzucić.


Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, które zostają odrzucone zgodnie z uzasadnieniem wskazanym powyżej, zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp unieważnia postępowanie, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
(-) Krzysztof Czarnecki

Załączniki

SWZ docx, 55 kB

Powiadom znajomego