W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

RIT.271.2.2.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RIT.271.2.2.2024
Zamawiający Gmina Wielka Nieszawka
Tryb zamówienia Podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej kwoty wskazanej w art. 3 ustawy PZP
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu portalu https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu - https://epuap.gov.pl
rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.  

Część I: Budowa oświetlenia ul. Dybowskiej w miejscowości Cierpice

Wybrano ofertę firmy: PW. ELEKTROBRAND JACEK JASTRZEMBSKI, ul. Leśna 29, 86-014 Pawłówek

Cena: 108.000,00 zł  brutto (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100)
Gwarancja: 72 miesiące

Oferta spełnia wymogi SWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, kryterium jakości – 40 %. 

Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja wszystkich ofert: 

1.  TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 

·         Cena: 35,66 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 75,66 pkt

 

2.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eltom Piotr Osowski Ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 

·         Cena: 39,32 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 79,32 pkt

 

3. ELDAX Wołowicz S.K.A, Ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

·         Cena: 43,91 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 83,91 pkt

 

4.  PW. ELEKTROBRAND JACEK JASTRZEMBSKI, ul. Leśna 29, 86-014 Pawłówek 

·         Cena: 60,00 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 100,00 pkt

 

5.  Systemy Telekomunikacyjne i Komputerowe Inter-Tel s.c. Robert Kozłowski, Henryk 

Kozłowski ul. Wschodnia 73, 87-100 Toruń

·         Cena: 50,17 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 90,17 pkt

 

6.  KM-Tech Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 3, 86-100 Świecie 

·         Cena: 42,32 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 82,32 pkt

 

7.  ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kuj. 

·         Oferta odrzucona

8.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG TORBRUK SP. Z O.O., ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń 

·         Cena: 34,11 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 74,11 pkt

 

Część II: Budowa oświetlenia ul. Liliowej w miejscowości Mała Nieszawka

Wybrano ofertę firmy: ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kuj. Cena: 119.281,71  zł  brutto  (słownie:  sto  dziewiętnaście  tysięcy  dwieście osiemdziesiąt jeden zł 71/100)

Gwarancja: 72 miesiące

Oferta spełnia wymogi SWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: cena – 60 %, kryterium jakości – 40 %. 

Poniżej punktacja w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja wszystkich ofert: 

1.  TIOMAN Group Sp. z o.o. Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice 

·         Cena: 34,80 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 74,80 pkt

 

2.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eltom Piotr Osowski Ul. Zakątek 35, 87-100 Toruń 

·         Cena: 44,08 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 84,08 pkt

 

3. ELDAX Wołowicz S.K.A, Ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

·         Cena: 45,85 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 85,85 pkt

 

4.  PW. ELEKTROBRAND JACEK JASTRZEMBSKI, ul. Leśna 29, 86-014 Pawłówek 

·         Cena: 55,96 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 95,96 pkt

 

5.  Systemy Telekomunikacyjne i Komputerowe Inter-Tel s.c. Robert Kozłowski, Henryk 

Kozłowski ul. Wschodnia 73, 87-100 Toruń

·         Cena: 44,76 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 84,76 pkt

 

6.  KM-Tech Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 3, 86-100 Świecie 

·         Cena: 53,98 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 93,98 pkt

 

7.  ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kuj. 

·         Cena: 60,00 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 100,00 pkt

 

8.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG TORBRUK SP. Z O.O., ul. Przy Nasypie 1 , 87-100 Toruń 

·         Cena: 31,12 pkt

·         Gwarancja: 40,00 pkt

·         Łącznie: 71,12 pkt

 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 i 10  ustawy Pzp, zamawiający informuje, że odrzuca ofertę firmy ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla zadania:
Część I: Budowa oświetlenia ul. Dybowskiej w miejscowości Cierpice
Uzasadnienie:  W związku z faktem, iż oferta firmy ATMA dla części I jest o ponad 30% niższa
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający na podstawie art. 224 ust 1 ustawy Pzp , zwrócił się do Wykonawcy o  udzielenie wyjaśnień dotyczących możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych w szczególności w zakresie:
1) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw,
2) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
3) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
4) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
5)zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
6)zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska

W odpowiedzi na wyjaśnienia, Wykonawca: firma ATMA Halina Radzimirska, Ul. Tuwima 7 87-700 Aleksandrów Kuj. wskazała: …cena została przez nas błędnie skalkulowana. Nie jesteśmy w stanie w tej cenie wykonać całego zakresu dla części I.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz  zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

Załączniki

SWZ. docx, 486 kB

Powiadom znajomego