W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

2018

XML

Uchwała nr XL/205/2018

UCHWAŁA NR XL/205/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r....

Uchwała nr XL/204?2018

UCHWAŁA Nr XL/204/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2018 r.     w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania     Na podstawie art. 12 § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.)[1], w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z...

Uchwała nr XXXIX/203/2018

Uchwała nr XXXIX/203/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Uchwała nr XXXIX/202/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/202/2018   RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 marca 2018 r.     w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz....

Uchwała nr XXXIX/201/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/201/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 marca 2018 r .   w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie  Gminy Wielka Nieszawka   Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia...

Uchwała nr XXXIX/200/2018

U C H W A Ł A   Nr XXXIX/200/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cierpice (dz. nr 168/21)        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z...

Uchwała nr XXXIX/199/2018

Uchwała nr XXXIX/199/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  28 marca 2018 r.     w sprawie:  zamiany  nieruchomości gruntowych         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, z...

Uchwała nr XXXIX/198/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/198/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 marca 2018 r.   w sprawie okręgów wyborczych         Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.[1]), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11...

Uchwała nr XXXVIII/197/2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 28 lutego 2018 r.    zmieniająca uchwałę dotyczącą przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka”.   Na podstawie art. 18 ust. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i...

Uchwała nr XXXVIII/196/2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  28 lutego 2018 roku   w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019.   Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co...

Uchwała nr XXXVIII/195/2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 28 lutego 2018 r.     sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018...

Uchwała nr XXXVII/194/2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/194/2018   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018 roku     w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2018   Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...

Uchwała nr XXXVII/193/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 R.   w sprawie: udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej.   Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz. art. 216 ust. 2 pkt 5 i...

Uchwała nr XXXVII/192/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/192/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 )     Rada Gminy uchwala, co następuje:   § 1.   W uchwale Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy...

Uchwała nr XXXVII/191/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/191/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art.  211, 212, 214,...

Uchwała nr XXXVII/190/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/190/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.     w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ...

Uchwała nr XXXVII/189/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/189/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 stycznia 2018 r.    w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Nasze przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” o numerze RPKP.10.01.01-04-0007/17    Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8...

Uchwała nr XXXVII/188/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/188/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 stycznia 2018r.   w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 935, 1875 i 2232 oraz z 2018 poz.130),...

Uchwała nr XXXVII/187/2018

Uchwała nr XXXVII/187/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  31 stycznia 2018 roku   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2018 – 2020     Na podstawie art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie...

Uchwała nr XXXVII/186/2018

UCHWAŁA NR XXXVII/186/2018 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 31 stycznia 2018 roku     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki o numerach 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314 w Wielkiej Nieszawce.   Na podstawie art. 18 ust. 2...