W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

2004

XML

Zarządzenie Nr 71/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.   w sprawie: opłat za korzystanie z mienia komunalnego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) zarządzam, co następuje: §1. 1....

Zarządzenie Nr 70/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r.   w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy. Na podstawie art. 130 §2 Kodeksu Pracy. zarządzam, co następuje: §1. Z uwagi na wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia, tj. 1...

Zarządzenie Nr 69/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r....

Zarządzenie Nr 68/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Wielka Nieszawka Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.30...

Zarzadzenie Nr 67/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) w związku z § 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr...

Zarzadzenie Nr 66/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 66 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie : powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa gminnej sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Nieszawce i Cierpicach etap V 2004 r. §1. Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 20...

Zarzadzenie Nr 65/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie : powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania (tryb udzielenia zamówienia –zapytanie o cenę wartości do 60 000 euro ) ...

Zarządzenie Nr 64/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 64 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 grudnia 2004 r.   w sprawie : ustalenia dnia wolnego od pracy. Na podstawie: art.130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje: §1. Z uwagi na wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia tj. 25 grudnia...

Zarządzenie Nr 63a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 06.12.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 63A /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. ,, podjazdy dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniami w budynkach Urzędu Gminy i USC w Wielkiej Nieszwce ”. zarządzam, co następuje: §1. ...

Zarzadzenie Nr 63/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 /IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 listopada 2004 r.   w sprawie : powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 273 (ul.Toruńskiej ) §1. Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 24...

Zarządzenie Nr 62/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i...

Zarządzenie Nr 61/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pt.”Zmiana wyposażenia przepompowni P-18, dodatkowa komora, dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 89/12, 86/18, 86/10, 86/9, 86/8,...

Zarządzenie Nr 60/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2005 rok. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art..52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr...

Zarządzenie Nr 59a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59A/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10. 2004r. w sprawie: powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego - ,,Remontu i odbudowy nawierzchni bitumicznej odcinka drogi leśnej – pożarowej dł. 3850 mb w Nadleśnictwie Cierpiszewo – gm....

Zarządzenie Nr 59/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie : powołania komisji odbiorowej odbioru pogwarancyjnego inwestycji p.n. “modernizacja ulicy Sosnowej w Cierpicach” (umowa nr 33/01 z dnia 26.09.2001 r.) §1. Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 29 pazdziernika 2004 r....

Zarzadzenie Nr 58/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004r. w sprawie : powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “Budowa chodnika w ulicy Sosnowej w Cierpicac §1. Posiedzenie komisji odbiorowej ustala się na dzień 25 października 2004 roku o godz.10:00....

Zarzadzenie Nr 57/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004 w sprawie: kontroli zabezpieczenia komputerowych baz danych Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991...

Zarządzenie Nr 56/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 października 2004 r. w sprawie: powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia z dnia 20 października 2004r., któremu uległa pani Anna Szwemin.   Na podstawie art.234 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje: §1. ...

Zarzadzenie Nr 55/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 października 2004 r.   w sprawie : skorygowania adresów posesji . §1. W miejsce dotychczasowych adresów : 1.Cierpice ul. Leśna 8 A 2.Cierpice ul. Leśna 8B 3.Cierpice ul. Leśna 8D 4.Cierpice ul. Leśna 8E 5.Cierpice ul. Leśna 8F Wprowadza się...

Zarzadzenie Nr 54a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14.10.2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 54a/IV/2004 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 października 2004 r. w sprawie : powołania komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji p.n. “podjazd dla niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w budynku GOK w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1”.   ...