W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zadania wójta.

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone

przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

    1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

    2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

    3) gospodarowanie mieniem gminy,

    4) wykonywanie budżetu,

   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie

gminy.

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na

zewnątrz.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz

ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego

niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić

ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i

zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny,

nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest

wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w

swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Powiadom znajomego