W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Ogłoszenia i komunikaty

XML

GD.RUZ.4210.15.8.2021.AG Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 11 marca 2022 r. GD.RUZ.4210.15.8.2021.AG Obwieszczenie Działając zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),...

WOO.420.21.2021.ADS.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja”

Bydgoszcz, dnia 08 marca 2022 r. WOO.420.21.2021.ADS.22  OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

WOO.420.21.2021.ADS.20 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja”

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

GD.ZUZ.5.4210.438.2021.JL Informacja O Wszczęciu Postępowania Administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.2233 tj.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

WOO.4210.7.2014.ADS.151 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie, w tym wniosku z dnia 17 grudnia 2021 r., o wycofanie wniosku Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718 – 932”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych.

Bydgoszcz, dnia 02 lutego 2022 r. WOO.4210.7.2014.ADS.151 OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.01.2022 r. decyzji znak RPG.6220.2.2021.BD (decyzja w załączniku)

Wielka Nieszawka, 26 stycznia 2022 r. RPG.6220.2.2021.BD                                                                                        OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...