W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Zawiadomienie o LXI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 30 maja 2023 r. o godz. 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce

Wielka Nieszawka, dn. 19 maja 2023 roku
 

 

RES.0002.LXI.1.2023                                                 
 

……………………………………………………………………          

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję LXI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu  30 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. 

 

Proponowany porządek obrad: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia

a) stwierdzenie quorum

b) przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z:

a) LIX sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2023 roku

b) LX sesji, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2023 roku

3. Informacja stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2022 roku

4. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji "Olender" Sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce 
(dz. o nr 358/14, 358/16, 358/23, 358/24) (druk 1)

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce 
(dz. o nr 358/33) (druk 2)

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce 
(dz. o nr 363/75) (druk 3)

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce 
(dz. o nr 363/60, 363/61, 363/62) (druk 4)

e) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady tego handlu (druk 5)

f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2023 (druk 6)

g) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych (druk 7)

h) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023 (druk 8)

8. Przerwa

9. Informacja z działalności Komisji między sesjami - referują przewodniczący Komisji

10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał

11. Interpelacje i wolne wnioski

12. Zakończenie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Wioletta Szymańska

Załączniki

Druk nr 1 pdf, 72 kB
Druk nr 2 pdf, 63 kB
Druk nr 3 pdf, 64 kB
Druk nr 4 pdf, 70 kB
Druk nr 5 pdf, 161 kB
Druk nr 6 pdf, 90 kB
Druk nr 7 pdf, 61 kB
Druk nr 8 pdf, 309 kB

Powiadom znajomego