W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów m.p.z.p. dla terenu w rejonie ulicy zakątekw Cierpicach, oraz dla terenu w rejonie ul. Topolowej w Małej Nieszawce - Gm. Wielka Nieszawka

OGŁOSZENIE

             o wyłożeniu do publicznego wglądu:


  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach;

  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4).


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647), art.39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XVII/79/2012 i Nr XVII/82/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:


  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach;

  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4).

  3. prognoz oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych;

  4. niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 22 kwietnia 2014 r. do 22 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pok. nr 8 w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Nieszawka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2014 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Kazimierz Kaczmarek

Powiadom znajomego