W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

RPG.6220.3.2022.BD. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek P.P.H. „Herring” Brygida  Stachniuk, ul. Przemysłowa 23, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”

 

                                                                    Wielka Nieszawka, 19.09.2022 r.

RPG.6220.3.2022.BD
                                                         

                                                    OBWIESZCZENIE

                                             o zebraniu materiału dowodowego 

                   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Działając  na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) , zwanej dalej ustawa Kpa, Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia strony postępowania, iż w związku z prowadzonym  postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek firmy P.P.H. „Herring” Brygida  Stachniuk, ul. Przemysłowa 23, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu przetwórstwa ryb mrożonych położonego w miejscowości Wielka Nieszawka, ul. Przemysłowa 23, poprzez budowę nowej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanej na działce ewidencyjnej 616 obręb ewidencyjny 0003 Mała Nieszawka.”, tutejszy Organ zgromadził całość materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i zmierza do zakończenia postępowania administracyjnego.

Dowodami w sprawie są m.in.  opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.08.2022 r., znak GD.ZZŚ.5.435.416.2022.AOT, pismo informacyjne  o zajętym stanowisku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 02.09.2022r., znak WOO.4220.780.2022.MD1 oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 14.09.2022 r., znak N.NZ.40.2.5.2.2022.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa strony postępowania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po upływie tego terminu w oparciu o zebrany materiał dowodowy zostanie wydana decyzja rozstrzygająca sprawę. 

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 Kpa informuję, że akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 pok. 8, w godzinach pracy urzędu, tj. wtorek w godzinach 800 – 1600, poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 700 – 1500, tel. 56 678 12 12 – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka http://www.bip.wielkanieszawka.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, tablicach ogłoszeń sołectwa Wielka Nieszawka oraz Mała Nieszawka. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości: 19 września 2022 r.

 

                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                      (-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego