W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

RPG.6220.2.2022.BD.5 obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakładzie Wylęgu Drobiu w Cierpicach, dz. nr 382/22, gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński” wszczętej na wniosek DROSED SUROWIEC Sp. z o.o. Zakład Wylęgu Drobiu w Cierpicach, ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wielka Nieszawka, 10.08.2022 r. 


RPG.6220.2.2022.BD.5

Obwieszczenie
o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia strony postępowania,

że sprawa prowadzona na wniosek firmy DROSED SUROWIEC Sp. z o.o. Zakład Wylęgu Drobiu w Cierpicach, ul. Wysoka 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zakładzie Wylęgu Drobiu w Cierpicach, dz. nr 382/22, gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński”, zostanie załatwiona w terminie późniejszym, ze względu na wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji wystosowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo z dnia 27.07.2022 r., znak N.NZ.40.2.5.1.2022) oraz zawiadomienia o przedłużeniu terminu wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo z dnia 02.08.2022 r., znak WOO.4220.716.2022.AJ.2). Uwzględniając powyższe tut. organ wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 07.09.2022 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Pouczenie:

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)      nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),

2)      postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

2.       Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

3.       Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

 

Powiadom znajomego