W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno - magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”

Wielka Nieszawka 19.10.2021 r.

RPG.6220.1.2021.BD.16

Obwieszczenie 
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia strony postępowania,

że sprawa prowadzona na wniosek firmy ANDREWEX Sp. z o. o. działającej przez pełnomocnika – Wojciecha Osak z firmy Pracownia Inwestproj, dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno- magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”, zostanie załatwiona w terminie późniejszym.

Z uwagi na fakt, iż organ opiniujący przedsięwzięcie tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wskazał na konieczność nałożenia na wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno- magazynowej modułów drewnianych wraz z budynkiem socjalno-biurowym ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”, firma Andrewex Sp. z o.o., pismem z dnia 30.09.2021 r. zawnioskowała o wycofanie złożonych wcześniej wniosków z dnia 30.09.2021r. oraz 01.09.2021 r., w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia dla zmienionej nazwy zamierzenia inwestycyjnego wraz z rozszerzonymi opisami dotyczącymi funkcji planowanej hali. We wskazanym piśmie wnioskodawca zwrócił się o procedowanie wniosku przedłożonego przed tutejszym organem w dniu 17.05.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego 
ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”. 

Z uwagi na fakt, iż dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów 
z drewna klejonego ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice” nie uzyskano wymaganej, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konieczne jest jej uzyskanie celem dalszego procedowania postępowania.

Uwzględniając powyższe tut. organ wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18.11.2021 r.

                Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Pouczenie:


Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
3. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19 października 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego