W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wielka Nieszawka, 16 grudnia 2020 r.
RPG.6220.1.2020
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2020 r.  została wydana decyzja nr RPG.6220.1.2020.BD o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu obudowy, przyłącza energetycznego, wodociągowego, utwardzenia terenu i ogrodzenia dla otworu zastępczego 10d/B oraz 12b/B na terenie ujęcia wody „Mała Nieszawka”, realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 422/1, 413/1 i 424/1 obręb Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka.

Decyzja została wydana na wniosek firmy Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Ireneusza Plichtę, działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu  16 grudnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki
 
 
 

Powiadom znajomego