W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Obwieszczenie RPG.6733.3.2022 z dn. 22 sierpnia 2022

Wielka Nieszawka,  22 sierpnia 2022 r.


RPG.6733.3.2022

 


OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoNa podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

zawiadamia się, że


w dniu 02 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte na wniosek POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BYDGOSZCZY, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Pietrzak-Fedde, działającej pod ZIEMBUD Maciej Baumgart, ul. Dworcowa 10, 86-120 Pruszcz z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.08.2022r.), postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej o średnicy dn63mm z rur PE100-RC w msc. Cierpice na terenie działek o nr ewid. 180/1, 2090/14, 184/1. Projektowana sieć gazowa zasilana będzie z istniejącego gazociągu dn90mm zlokalizowanego na dz. nr 132/2 w Cierpicach.                                                                                                                         

W związku z powyższym informuję, co następuje:

1.      Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

2.      Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 8:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 15:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2022 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.pl 

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego