W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego RPG.6733.2.2021 

Wielka Nieszawka, 26 maja 2021 r.

RPG.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741).

zawiadamia się, że

w dniu 26 maja 2021 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Duda-Staromłyńskiego, działającego pod Energa Invest sp. z. o. o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk z dnia 19.04.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.04.2021r.), wniosek uzupełniony w dniu 04.05.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.05.2021r.) i 20.05.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.05.2021r.), postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej na linię kablową w linii SN-15kV GPZ Przysiek-Wylęgarnia-odgałęzienie kier. ST „Kąkol 5” do stanowiska z odłącznikiem nr 1945 oraz odgałęzienie kier. Rozłącznik podziałowy nr 878 na terenie działek o nr ewid. 64/10, 64/11, 2064/2, 657, 658, 2063/3, 32/1, 33/1, 26, 28/2, 2063/9, 2063/8, 2063/7, 382/13, 382/12, 382/21, 382/19, 382/23, 382/24, 2062/12, 2062/13, 2076/5, 99, 148, 2075/5, 2076/2, 2074/18, 2089/14, 2091/9, 2091/10, 2075/10, 2089/15, 117 i 2089/9 obręb Cierpice.

 

W związku z powyższym informuję, co następuje:

1. Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 26 maja 2021 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.pl

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

Powiadom znajomego