W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr III/15/2018

UCHWAŁA Nr III/15/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia   12 grudnia 2018 roku
 

 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693, poz. 2192)  w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października  2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Kryterium dochodowe uprawniające do udzielania pomocy w formie zasiłku celowego  na zakup posiłku lub żywności  osobom i rodzinom,  o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007) podwyższa się do 150 % właściwej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
   
§ 3. Traci moc uchwała NR XVI/84/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
   
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

Powiadom znajomego