W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr II/8/2018

UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936)
 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość następujących składników wynagrodzenia przysługujących wójtowi Gminy Wielka Nieszawka:
 
1)     wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4500 zł,
2)     dodatek funkcyjny w kwocie do 1700 zł,
3)     dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17 listopada 2018 r.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski 
      
Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 28 listopada 2018 roku

 
 
   W świetle ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z  2018  r. poz. 1260, 1669) wójt jest pracownikiem Urzędu Gminy. W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta.
     Stosunek pracy wójta jest nawiązywany na podstawie wyboru na okres kadencji. Z chwilą objęcia obowiązków przez osobę wybraną na wójta, stosunek pracy związany z pełnieniem funkcji wójta w poprzedniej kadencji wygasa. Byt prawny dotychczasowej uchwały w sprawie wynagradzania wójta ustaje wraz z upływem dotychczasowej kadencji. W konsekwencji, po każdym wygaśnięciu mandatu wójta i rozpoczęciu nowej kadencji należy podjąć nową uchwałę.
    Uchwała obowiązuje od dnia 17.11.2018 r., tj. od dnia, w którym wybrany wójt objął obowiązki, składając ślubowanie.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski
 

Powiadom znajomego