W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XLIV/229/2018

UCHWAŁA NR XLIV/229/2018
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 222, 235, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 grudnia 2017 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej uchwałami Nr XXXVII/191/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/195/2018 z dnia 28 luty 2018 r., Nr XXXIX/202/2018 z dnia 28 marca 2018 r.; Nr XL/205/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr XLI/208/2018 z dnia 30 maja 2018 r.; Nr XLIII/224/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 rok oraz Zarządzeniami Nr 34/2018 i 35/2018 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "29.841.710,00" zastępuje się sumą "30.265.542,00"
          w tym: dochody bieżące           -                 29.177.953,00
                    dochody majątkowe       -                   1.087.589,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości "37.252.174,00" zastępuje się sumą "35.997.975,00"  
         w tym: wydatki bieżące         -                     24.674.631,00
                   wydatki majątkowe     -                     11.323.344,00
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 1. Deficyt budżetu wynosi 5.732.433,00 i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.732.433,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.   
   
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Gminy
 
(-) Ireneusz Śmiechowski


Załączniki

Powiadom znajomego