W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XLIV/227/2018

Uchwała Nr XLIV/227/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 roku

 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
 

 
      Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:
 
§1. W uchwale Nr XXV/124/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urzęd. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 24, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:
 
w § 6 ust. 1 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrażenie:
„a dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły wynosi 350 zł miesięcznie.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Wielka Nieszawka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego