W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XLIV/228/2018

Uchwała nr XLIV/228/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.1) na wniosek Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Rada Gminy Wielka Nieszawka

uchwala co następuje:


§1. W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku wyborami do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ustalając jego numer, granicę oraz siedzibę obwodowej komisji, jak w poniższej tabeli:

Numer obwodu
Głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej


6

Dom Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce

Dom Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 18


§2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349)


U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XLIV/228/2018
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 14 września 2018 r.


Zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień 6 września 2018 r. zameldowanych było 90 osób. Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Powiadom znajomego