W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XXXV/180/2017

UCHWAŁA Nr XXXV/180/2017
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)


Uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:


RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO:  

w 2018 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:


a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

757,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 276,00 zł

c) powyżej 9 ton

1 526,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 606,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 671,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 800,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 801,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

2 056,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:


a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 800,00 zł

- o liczbie osi - trzy

1 735,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 960,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej

1 989,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:


- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej

3 041,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


- od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 573,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 030,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

1 757,00 zł

c) powyżej 36 ton :


- o liczbie osi - dwie

2 137,00 zł

- o liczbie osi - trzy

2 139,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi - dwie

1 286,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:


- o liczbie osi - dwie i trzy

2 392,00 zł

c) powyżej 36 ton:


- o liczbie osi - dwie

2 392,00 zł

- o liczbie osi - trzy

3 063,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- od 7 ton i poniżej 12 ton

1 312,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

648,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

638,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

775,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 061,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna i dwie

1 432,00 zł

- o liczbie osi- trzy

1 350,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia
osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:


a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:


- o liczbie osi- jedna

713,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

702,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna

904,00 zł

- o liczbie osi- dwie i trzy

1 608,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:


- o liczbie osi- jedna i dwie

2 108,00 zł

- o liczbie osi- trzy

2 002,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:


a) mniej niż 22 miejsc

1 312,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 834,00 zł


§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz ŚmiechowskiPowiadom znajomego