W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała nr XIX/91/2012


UCHWAŁA Nr XIX/91/2012
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 czerwca 2012 r.
 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami¹) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych będących drogami, pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Cierpiszewo.
 
§ 2. Nieruchomości, będące przedmiotem zamiany
    - ze strony Gminy działki o numerach: 149/3; 654; 652; 116/5; 655; 653; 218/3; 216/3;
      217/3; 576; 577; 228/2; 227/3; 245/4 i 252/4 obręb Cierpice
    - ze strony Skarbu Państwa Nadleśnictwa Cierpiszewo działki o numerach: 569; 574;
      2045/4; 2064/12; 2074/10; 2074/11; 2074/12 i 2091/5 obręb Cierpice
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
   
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski  
 
 
 
   
  
 
¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r.  Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz.887)

UZASADNIENIE
 
Drogi proponowane do zamiany przez GWN:
1)      dz. nr 149/3; 654; 652; 116/5; 655; 653; 218/3; 216/3; 217/3, obręb Cierpice – droga przez pożarzysko od skrzyżowania przy kościele
2)      dz. nr 576; 577; 228/2; 227/3; 245/4 i 252/4, obręb Cierpice – droga od Cierpiszewa do drogi krajowej nr 15
znajdują się w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Cierpiszewo i służą gospodarce leśnej.
 
Drogi proponowane do zamiany przez SP Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cierpiszewo:
3)      dz. nr 569 - fragment ulicy Szkolnej
4)      dz. nr 574 – fragment ulicy Sosnowej
5)      dz. nr 2045/4 – fragment ulicy Nad Potokiem
6)      dz. nr 2064/12 – fragment ulicy Dobrej
7)      2074/10; 2074/11; 2074/12 i 2091/5 - fragmenty ulicy Ogrodowej
obręb Cierpice leżą na obrzeżach kompleksów leśnych i są niezbędne, jako drogi gminne i tak też użytkowane.
 
Rzeczoznawca majątkowy sporządził operaty szacunkowe określające wartość rynkową w/w dróg:
1)  dz. nr 149/3; 654; 652; 116/5; 655; 653; 218/3; 216/3; 217/3 o powierzchni łącznej 2,5674 ha – 332 tys. zł.
2)  dz. nr 576; 577; 228/2; 227/3; 245/4 i 252/4 o powierzchni łącznej  2,2 ha – 284 tys. zł.
3)  dz. nr 569; 574; 2045/4; 2064/12; 2074/10; 2074/11; 2074/12 i 2091/5 o powierzchni
     łącznej 1,0552 ha – 616 tys. zł.
 
Tak więc, przedmiotem zamiany są nieruchomości o takiej samej wartości rynkowej.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 
 
 
 

Powiadom znajomego