W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XVIII/90/2012

UCHWAŁA Nr XVIII/90/2012  
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 31 maja 2012 r.
 
    w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy za 2011 rok
 
   Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 i art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1]) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. [2])
 
   uchwala się, co następuje:

       §  1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej  zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę
           Obrachunkową w Bydgoszczy, po zapoznaniu się z:
       1)  sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
       2)  sprawozdaniem finansowym,
       3)  opinią regionalnej izby obrachunkowej,
       4)  informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
       5)  stanowiskiem komisji rewizyjnej
 
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za 2011 rok
 
       §  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
            
[2]Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726 z 2011 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707)  

Powiadom znajomego