W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXII/113/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXII/113/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 oraz art.124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/68/04 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej uchwałami Nr XV/86/04 z dnia 04 czerwca 2004 r., Nr XVII/95/04 z dnia 02 sierpnia 2004 r., Nr XVIII/98/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r., Nr XXI/110/04 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz Zarządzeniami Nr 29/IV/2004 z dnia 26 lipca 2004 r., Nr 51/IV/2004 z dnia 30 września 2004 r., Nr 54/IV/2004 z dnia 14 października 2004 r., Nr 62/IV/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 sumę dochodów w wysokości “7.677.203,00” zastępuje się sumą “7.721.812,00” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 sumę wydatków w wysokości “7.677.203,00” zastępuje się sumą “7.721.812,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            / - / Bronisław Krywionek

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/113/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszen

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

758

 

 

 

921

 

75801

 

 

 

92116

 

 

 

2920

 

 

 

2020

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

 

 

42.400,00

 

 

 

2.209,00

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

1.813.335,00

1.813.335,00

 

1.813.335,00

2.209,00

 

2.209,00

2.209,00

Razem

44.609,00

-

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          / - / Bronisław Krywionek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/113/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział

Rozdz.

Paragr.

Treść

Zwiększenie

Zmniejszen

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

 

 

 

 

921

 

80101

 

80113

 

 

92116

 

 

6050

 

4210

 

 

 

4240

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup materiałów i wyposażenia

Kultura i ochrona dziedzictwa

Biblioteki

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

37.400,00

 

5.000,00

 

 

 

2.2209,00

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

523.820,00

475.400,00

475.400,00

48.420,00

48.420,00

2.209,00

2.209,00

2.209,00

Razem

44.609,00

-

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    / - / Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/113/04/ Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Potrzeba dokonania zmian budżetu wynika ze zwiększenia subwencji dla gmin. Zgodnie z pismem Ministerstwa finansów zwiększone zostały środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów placówek oświatowych w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Natomiast dotacja celowa została przyznana na program “ Upowszechniania i promocję czytelnictwa”.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       / - / Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego