W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

 

U C H W A Ł A Nr XXI/109/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie : nabycia nieruchomości gruntowych.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na nabycie od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie numerem działki 282/5 o powierzchni 7,7114 ha położonej w Brzozie za cenę 95 000,00 zł ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych + VAT ).

§ 2.

Określa się termin realizacji uchwały do 31 grudnia 2004r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Prewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/109/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku

Agencja Mienia Wojskowego przeznaczyła do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr 282/5 o pow. 7,7114 ha położoną w Brzozie .

Nabycie przez gminę przedmiotowej nieruchomości pozwoliłoby na realizację celów statutowych gminy.

Cena określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 95 000,00 zł + VAT.

                                                                                         Prewodniczacy Rady Gminy

                                                                                            /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego