W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXI/108/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A NR XXI /108 /04

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr.142,poz.1591, 2002r nr 23 poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162 ,poz.1568 z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116 poz. 1203/oraz art.10,art.12 ust.4 ustawy z dnia 12stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.z 2002r Nr 9 ,poz. 84, Nr 200, poz.1683 z 2003 r Nr 51 poz. 804, Nr 96, poz.874 , Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 i Nr 203 poz. 1966 z 2004 r Nr 92 poz.880 i poz. 884 , Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz. 1291 .

Rada Gminy uchwala co następuje :

$ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie        -    617,00 zł,

b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie              - 1.025,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton           - 1.229,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                             -  1.293,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                              -  1.345,00zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – trzy                              -  1.448,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                -  1.449,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – cztery i więcej                -   1.656,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                            -   1.448,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             -   1.398,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – trzy                             -   1.579,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej               -    1.602,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – cztery i więcej               -    2.452,80 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepąlub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton              -     1.266,00 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                          -        828,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie                          -     1.415,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 36 ton

- o liczbie osi – dwie                          -      1.723,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                           -      1.725,00 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                           -     1.035,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie                            -    1.937,76 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi – dwie                            -    1.937,76 zł,

- o liczbie osi - trzy                              -    2.548,65 zł,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                    -    1.055,00 zł,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna                            -       518,00 zł,

- o liczbie osi- dwie                              -       512,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                           -       622,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                             -       852,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                              -   1.152,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                    -    1.086,00 zł,

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna                             -       571,00 zł,

- o liczbie osi - dwie                               -       562,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                             -       725,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                               -    1.296,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                                -    1.699,87 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                      -    1.614,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                             -    1.055,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc            -    1.477,00 zł,

$ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół.

$ 3. Traci moc uchwała Nr X/59/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie podatku od środków transportowych.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka .

$ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2005r.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               / - / Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego