W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XXI/106/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

U C H W A Ł A NR XXI/106/04

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 30 listopada 2004r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka

     Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002 nr 200, poz. 1680, z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568/

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1.

Średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. , określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 pażdziernika 2004r. /M. P. nr 43, poz. 765/ obniża się z kwoty 37,67zł za 1q do kwoty 34,57zł za 1q.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3.

Traci moc uchwała nr X/56/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegoi wchodzi w życie od 1 stycznia 2005r.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego