W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XX/105/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną Reginą Filar.

U c h w a ł a Nr XX/105/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 roku

 

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną Reginą Filar.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odpowiadając na wniosek Starosty Powiatowego w Toruniu – Rada Gminy Wielka Nieszawka nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Reginą Filar.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/105/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 5 listopada 2004 roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Starosta Toruński wystąpił do Rady Gminy wielka Nieszawka z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej zgody na odwołanie radnej Reginy Filar ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Fakt odwołania Starosta tłumaczy połączeniem z dniem 1 stycznia 2005 r. DPS w Wielkiej Nieszawce i DPS “ Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach w wyniku którego DPS w Wielkiej Nieszawce stanie się Filią, a stanowisko dyrektora ulegnie likwidacji. Odwołanie ze stanowiska nie ma związku z wykonywaniem przez Panią Reginę Filar mandatu radnej w gminie. W przedstawionej sytuacji – Rada Gminy ma swobodne prawo decydowania o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

                                                                                                                  Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                                                   /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego