W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce 

ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

tel. (+48) 56 678 10 93
tel./fax (+48) 56 678 12 12
e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

NIP 956-18-57-702
REGON 000545030

Uchwała Nr XIX/102/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załącznika do

 

Uchwała Nr XIX/102/04

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004r.

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdań (...).

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 i nr 28, poz. 319) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2004r. (Dz.U. Nr 6, poz. 44 z późn. zm.) w części obejmującej treść formularza załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g “Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2003”.

z art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        /-/ Bronisław Krywionek

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/102/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdań ( ...).

W świetle art. 404 st. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nadwyżkę przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska, która wystąpiła w danym roku należy ustalić biorąc pod uwagę m.in. średnią dochodów gminnych funduszy (krajową) roku poprzedzającego rok, w którym nadwyżka wystąpiła.

Tymczasem w wierszu pierwszym załącznika do sprawozdania z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska w 2003 r. wskazano jako podstawę obliczania nadwyżki przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska w 2003 r. – średnią krajową osiągniętą w roku 2003, czyli w roku w którym nadwyżka wystąpiła.

Jedynym sposobem usunięcia tej nieprawidłowości jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności kwestionowanego przepisu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji organem gminy uprawnionym do wystąpienia do TK jest Rada Gminy.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         /-/ Bronisław Krywionek

Powiadom znajomego